Cori Longo

 

Cori Longo

Candidate for Ward 6 (Métis)

 

 

    

 

 

Biography: