James Kosowan

 

James Kosowan

Candidate for Ward 6 (Métis)

 

 

  

 

 

Biography: